Category Archives: Uncategorized

Ytrings fri

 

 

 

 

 

 

 

 

Nobels fredspris blev i 2011 givet til den yngste nogensinde, som er en kvinde: menneskerettighedsaktivisten Tawakkul Karman. Hun har i en del år været aktiv i demokratibevægelser i Yemen, og er blevet fængslet for det i flere omgange. Tawakkul Karman blev tildelt prisen i 2011 sammen med Leymah Gbowee og Ellen Johnson Sirleaf for »den ikke-voldelige kamp, de har kæmpet for kvinders sikkerhed og for retten til at deltage i fredsarbejde«.

Jeg mødte hende til en reception hos den amerikanske ambassadør i Danmark Laurie S. Fulton den 16.4. Det gjorde indtryk.

Til receptionen introducerede ambassadør Laurie S. Fulton Tawakkul Karman og påpegede blandt andet, hvordan nobelprismodtageren kæmper for det demokrati, vi andre mere eller mindre tager for givet. Og så gav hun ordet til Tawakkul Karman, der med karisma takkede for invitationen. Hun fortalte derefter kort om, at for hende drejer det sig om at vinde ”The Victory of Values”, og målet er at redde menneskeheden. Hun understregede, at den arabiske revolution kun kan vindes, hvis kvinder og mænd samarbejder om det. Vi skal stræbe efter ”A new identity which is human and a new land which is the world”, sagde hun. Hun sluttede med at opfordre mennesker til ikke at være bange. På trappen midt i ambassadørboligen virkede det stærkt, at høre noget meget enkelt og selvindlysende blive sagt af en 34-årig kvinde, der har været i fængsel gentagne gange for at sige netop sådan.
Straks efter bifaldet kommenterede en ca. 55-årig mand, der stod bag mig, at det da godt nok var to stærke kvinder, og det gentog han tre gange, mens han rystede på hovedet. Jeg fik ikke talt med ham, da der kom en og trak mig væk, men hans reaktion sad i mig efterfølgende. Tænk hvis jeg efter at have hørt to mænd tale i 10 min. rystede på hovedet og tre gange sagde Det var godt nok to stærke mænd – lidt utænkeligt ikke?

Så mødte jeg en direktør og en tænketankdirektør og en interessant samtale om at kæmpe for demokrati med friheden som indsats begyndte. Den handlede om, hvor langt vi ville være villige til at gå, hvis vores udtalelser kunne få sådanne konsekvenser. Det tænkte jeg også over bagefter. Jeg bilder mig ind, jeg ville være villig til at gå rimelig langt. Men jeg ved det ikke. Prøv at overveje, hvor langt du er villig til at gå, hvis markeringen af et synspunkt bliver det element, der gør, at du ikke kan bevæge dit frit på gaden, at du kun kan stole på de allernærmeste, og at du kan ryge direkte i fængsel hvert øjeblik, det skal være.

Jeg kørte hjem og følte en dyb taknemmelighed over at være ytrings fri og leve i en kultur, hvor man kan komme til orde uden at komme i fængsel. Jeg tilslutter mig hermed kampen for ”The Victory of Values” worldwide.

Klima

Hermed lidt mere info på engelsk om en meget interessant konference  In 100 Years – Starting Now, som jeg bloggede live fra i januar 2012:

Hardin Tibbs said some very interesting things about the world being at a tipping point where Cultural Creatives will soon form the dominant subculture in society.

For these people sustainability is important; they are less interested in materialistic possessions; they have a new approach to many things in life based on being authentic; and they hold a critical view of large companies who fail to give attention to their more holistic viewpoints.

The traditional mass media mostly ignores this change since the traditional media is the message board for the modernist culture which used to dominate our culture. This indicates that the mass media is not the message medium for the new culture. The internet is. A further sign of this is the crisis that the traditional mass medias is in which acc. to Tibbs is a natural consequence of being the media of a cultural subgroup that is in decline in society, i.e. the modernists.

Read more here

 

Mad Men og dating livet i 1960’erne

Har du set tv-serien Mad Men? Kan du huske hvordan livet var dengang i 1960’erne? På Primetime kvinder vil vi gerne gøre status over hvordan det var dengang og hvad der er sket siden. VI begynder med 1960’erne. Læs mere og send din historie og et billede, så vi kan få samlet rigtig mange erfaringer om hvordan livet var og hvad der siden skete. http://www.oestrogen.dk/Primetime-Kvinder/Kultur-og-samfund/2011/05/Datinglivet-i-tresserne.aspx

Mad Men foregår i reklameverdenen på Madison Avenue i New York City i 1961 og frem. Den viser hvordan reklamer, som vi kender dem i dag opstod. Den er et virkelig flot tidsbillede, med lækkert tøj og indretning. Og så viser den kønsroller og stereotyper fra en anden tid – eller gør den?

Se intro til serien her: http://www.youtube.com/watch?v=tOQfBdCT-AI

Forskellige modeller for sex og samliv 3/3

Erotisk kapital og nye samlivsmodeller

Erotisk kapital er et redskab, som kvinder og mænd bevidst eller ubevidst anvender i de nye modeller, som jeg skitserede i afsnit 1/3. Graden af hemmelighed, hvormed man lever sine drifter ud kan være udtryk for et erotisk element, der øger spændingen. Det kan også være et udtryk for, hvor langt man selv er nået i at acceptere sin adfærd og stå ved den. Begrebet erotisk kapital kan hjælpe en til at blive bevidst om, hvad der foregår mellem kønnene og hvad man selv kan gøre for at nå flere af sine mål. I den optik er erotisk kapital et redskab til at blive bevidst om den magt man har og bruge den til at opnå kontrol.

Der er en række konkrete eksempler på at kvinder og mænd arbejder med de syv forskellige faktorer uden de nødvendigvis kender til teorien. Så længe man ikke kender til teorien får man kun halv valuta for indsatsen, fordi man mister samspillet med de andre faktorer, og fordi man forbliver blind overfor hvor stor en magt, man reelt har. Erkendt magt kan bringes i spil, hvilket Catherine Hakims identifikation af, at folk med høj erotisk kapital tjener 10-15% mere end dem med lavere erotisk kapital, viser. At det romantiske ideal er en stor forhindring for denne bevidstgørelse er en helt anden ting, som det vil føre for vidt at redegøre nærmere for her.

Konkrete eksempler

Nogle af de konkrete måder hvorpå mænd og kvinder øger deres erotiske kapital er:

a)    Der gennemføres et stigende antal skønhedsoperationer, dvs. man øger værdien indenfor pkt. 1

b)    Et stigende antal mennesker dyrker fitness og spiser sundt, dvs. man øger værdien indenfor pkt. 2 og 5

c)    Et stigende antal kvinder er bevidst om, at gode seksuelle kompetencer er en fordel. Dette ses fx af kvinder, der går til poledancing i fitness centret. Samfundet kalder det billig luderadfærd, men kvinderne ser det som en måde, hvorpå de kan udvikle deres seksuelle kompetencer og vælger at se bort fra at de dermed bryder med de etablerede rammer for, hvad ordentlig kvindeadfærd er. De øger værdien indenfor pkt. 2 og 6

d)    Et stigende antal mænd er bevidste om, at gode sociale kompetencer er et plus. Dette ses af at nogle unge mænd er aktive fædre og familiemennesker frem for karriere. Dermed øger de værdien indenfor pkt. 3

Klovn

Der er også tegn på det modsatte, hvor mænd reducerer værdien af deres erotiske kapital igen og igen: Hovedpersonerne i serien Klovn er et eksempel på dette. Frank har svært ved at sætte sig igennem overfor Mia, og Casper er hele tiden på jagt efter lir og alkohol. Kvinderne får lærerinde- og morrollen, som hende, der sætter grænser og hende, man derfor prøver at snøre. Mændene kunne vælge at øge værdien af deres erotiske kapital ved at stå ved sig selv og deres prioritering af, at lir og alkohol er det vigtigste, og så kun have relationer til kvinder, for hvem det også er det vigtigste. Så ville serien bare ikke være nær så sjov og pinlig, måske fordi den i høj grad afspejler den rollefordeling, der reelt er i mange hjem;)

Mad Men

En anden interessant tendens er den meget populære serie Mad Men, hvor vi ser kvinde- og manderoller, som de var før den seksuelle frigørelse, nemlig i 1962. Mændene i serien, høj som lav i hierarkiet, drikker, ryger og går med damer. Kvinderne lever i kraft af de mænd, de knytter sig til enten som hustruer, som får tryghed eller elskerinder, som får sex. Og så er der Peggy, som på trods af uønsket graviditet, mobning og ensomhed vælger at kæmpe for at blive anerkendt for det stykke arbejde hun laver. I serien er de tre funktioner adskilt i forskellige kvinder. I virkeligheden har kvinder lige siden 1960’erne bestræbt sig på at være alle tre ting for en mand: husmor, elskerinde og karrierekvinde. Det er ikke underligt nogen er blevet lidt trætte;)

Generelt i serien er kvinders seksualitet fraværende, som en selvstændig kraft. Kvinder ses som sexobjekter. Det kunne være interessant at se hvad der skete, hvis der var kommet en underviser i erotisk kapital og havde undervist alle kvinderne i serien om hvilken magt de besad og hvordan de kunne bruge den til at få opfyldt deres drømme frem for at bruge energien til at opfylde mændenes drømme.

Det er også interessant at lægge mærke til hvordan fokus for mænd i 60’ernes Mad Men og i 2010’ernes Klovn er så ens: sex, alkohol og uansvarlighed. Jeg kan godt forstå Lykke Friis synes det er nødvendigt at nedsætte et mandepanel, men jeg tænker ikke vi har brug for mænd der taler sammen i en basisgruppe. Vi har mere har brug for at finde måder, hvorpå mænd kan leve deres testosteron ud på en konstruktiv måde. Det vil øge værdien af maskulinitet i samfundet og samtidig ville det øge værdien af den enkeltes erotiske kapital.

Opsamling

Den største forandring omkring kærlighed, sex og samliv, som vi står midt i, er, at vi har fået frihed og en hel masse valg, vi skal træffe. Men vi har ikke fået redskaber til at prioritere mellem valgene, at signalere hvad vi vil og til at beregne konsekvenser. Det betyder, at vi er nødt til at udvikle redskaber og analysere os frem til, hvad der foregår, mens det foregår.

Det er interessant at iagttage at så mange erfaringer med kærlighed, sex og samliv i dag gøres på den private bane. De store forandringer i kulturens accept af vores adfærd vil ske i takt med at vi deler vores erfaringer med hinanden, evaluerer på det der foregår og signalerer når en indsats ikke er god nok.

Det betyder, at hvis ens kærlighedsliv ikke er tilfredsstillende skal man gøre op, om man vil fortsætte med at bruge de redskaber der ikke har gjort en lykkelig, eller man er parat til at lægge gamle handlemønstre, idealer og forestillinger på hylden og sætte sig bag rattet i sit eget liv. Gør man det får man helt sikkert en masse oplevelser, man ikke havde ventet. Nogle af oplevelser vil ikke føles som en succes men hver oplevelse gør en klogere på hvad man synes om, og hvad man ikke synes om. Og det er grundstenen i at kunne sende klare signaler til en partner. Klare signaler gør at man har større chance for at møde en, der passer til en, og at man kan udvikle dybe relationer.

Med denne korte præsentation af nogle af de tendenser, jeg oplever, der er i denne tid indenfor kærlighed, sex og samliv, vil jeg gerne invitere til debat.

Hvad synes du?

Har jeg ret i at mange er utilfredse med at der kun er en rigtig model for kærligheden?

Kender du til andre nye modeller end dem jeg har anført?

Lever du selv på en anden måde end den gængse?

Bidrager teorien om erotisk kapital til at skabe klarhed over noget af det, der foregår?

Er du bevidst om værdien af din erotiske kapital?

 

Forskellige modeller for sex og samliv 2/3

Erotisk kapital

Den banebrydende franske sociolog Pierre Bourdieu gennemførte for en del år siden en række markante analyser, hvor han afdækkede magtforholdene i det moderne samfund. Han er blandt andet kendt for at udvide definitionen af kapital og skelne mellem økonomisk kapital, social kapital og kulturel kapital.

Den britiske sociolog Catherine Hakim fra London School of Economics har forsket videre i området og udvidet med endnu et begreb, nemlig erotisk kapital. Hendes artikel kan læses her: http://esr.oxfordjournals.org/cgi/content/full/jcq014v1. Hun viser, hvordan det er nødvendigt at forstå erotisk kapital på lige fod med økonomisk, kulturel og social kapital for at forstå de sociale og økonomiske processer, social interaktion og den sociale mobilitet i samfundet.

Professor Hakim har defineret selve begrebet og brugt det til at analysere nogle af magtforholdene i samfundet. Hun har blandt andet fundet ud af at mennesker, der besidder en høj grad af erotisk kapital tjener 10-15% mere end dem, der ikke gør.

Jf. Catherine Hakim  består erotisk kapital af syv elementer:

  1. Skønhed
  2. Sex appeal
  3. Sociale kompetencer
  4. Livfuldhed
  5. Personlig stil
  6. Seksuelle kompetencer
  7. Reproduktive evner

Man kan have lidt eller meget af hvert element. Og det samlede hele kendetegner ens erotiske kapital. Kvinder her generelt mere af det end mænd, fordi kvinder generelt bruger mere energi og ressourcer på at styrke de forskellige områder. Dette er dog ved at ændre sig. Alle kan øge værdien af det enkelte område, og det skal understreges, at det ikke handler om at være en fotomodel, men om at blive bevidst om de fortrin man har og sørge for at præsentere dem ordentligt og vide hvornår man kan bringe hvad i spil med chance for at opnå et godt resultat.

Jeg synes begrebet egner sig særdeles godt til at blive mere bevidst om, hvad der foregår mellem mennesker i intime relationer, og til at finde ud af, hvordan man ved at øge værdien af sin erotiske kapital og bruge det til at finde en model, der opfylder ens ønsker og passer en bedre. Igen skal det understreges at også dette punkt afspejler det, der rent faktisk foregår uden at gå ind på, om det burde være sådan.

Forskellige modeller for sex og samliv 1/3

Kærlighed og samliv undergår i denne tid store forandringer for mange kvinder og dermed også for mænd. 8. marts giver anledning til at se nærmere på det.

Vi skal bevæge os fra idealet, om den eneste ene til selv at sætte os bag rattet og få kærligheden fuld af vores hedeste drømme og lyster til at lykkes. En kvinde, tre mænd er en af de nye modeller, erotisk kapital er et af de nye begreber, og stangdans i fitness centret er et af de nye redskaber. Med udgangspunkt i disse tre vil jeg i tre indlæg her på bloggen præsentere nogle tendenser og lægge op til debat.

Det er gået op for mange kvinder, at ægteskabet ikke længere egner sig som den eneste rigtige kærlighedsmodel for alle gennem et langt liv. Det ses helt konkret af det faktum, at 40% af mænd og kvinder i parforhold er partneren utro, og mange brokker sig dagligt over partneren.

Stærke kræfter er på spil

I takt med at kvinder selv tjener til dagen og vejen og har fået styr på rigtig mange elementer omkring arbejds- og dagligdagsliv melder der sig en nysgerrighed og behov for at få styr også på kærlighed og seksualitet. I vores kultur har disse to områder stadig lav status og det er den ene grund til at nye eksperimenter gennemføres helt privat. Den anden grund er at området opleves som meget privat og med individuelle grænser for blufærdighed, så det kan opleves som svært overhovedet at tale om det.

Det interessante er at hverken kulturens ringeagt eller egen blufærdighed afholder os fra at handle. Længslen efter det dybe møde med en ligesindet og en fysisk drift er begge så stærke kræfter, at vi handler, når den rette situation opstår.

Der er brug for at vi taler mere om det der foregår, for først der kan vi blive klogere på hvad der skal til for at få netop det kærlighedsliv med netop den seksualitet, som vi ønsker. Mange kvinder oplever, at deres ønsker er diffuse, når de skal definere dem, men i konkrete møder kan lyster og ønsker hurtigt blive meget konkrete. Mange kvinder oplever også, at de er blevet snydt, fordi kærligheden aldrig rigtig er blevet, som de drømte om. Og kulturen hjælper os ikke. Markedet hjælper os heller ikke, for der hersker den laveste fællesnævner simpelthen fordi den tiltrækker flest mennesker og mange mennesker = mange penge.

En øget bevidsthed

Jeg vil se på nogle af de nye modeller, teorier og begreber, ud fra tesen om, at jo mere bevidst man bliver om hvad der egentlig foregår med en selv på dette område, jo bedre kan man finde en måde at leve på som opfylder ens behov og drømme og spreder glæde. Gennemgangen tager udgangspunkt i hvordan tingene er, og hvad folk rent faktisk gør, og vil ikke beskæftige sig med de moralske overvejelser eller en evaluering af, om tingene burde være sådan.

Ægteskabet virker ikke for alle

Ser man på folks faktiske adfærd omkring parforhold, ægteskab og relationer går det op for en, at ægteskabet ikke fungerer for alle:

  • 40% af alle mænd og kvinder trives ikke indenfor ægteskabets rammer, for de er partneren utro.
  • 35% anslået, trives heller ikke med modellen, hvis man skal tage den brok alvorligt, som de kommer med hver dag over partneren.
  • 25% af alle forhold er nok velfungerende.

75% mennesker, der er utilfredse med en model er mange mennesker. Ja, måske vil man om nogle år begynde at se på ægteskabet som en minoritetsmodel blandt mange. En del af de utilfredse mennesker er i alle fald i fuld gang med at eksperimenterer med nye måder at leve kærlighed og seksualitet ud på.

Singler

Der er dels hele singlekulturen, som består af singler og mennesker, der er brudt ud af et ægteskabslignende forhold. Man kan i dag finde stort set den seksuelle variation man har lyst til og få lige så mange sex-oplevelser, man har lyst til fx via sites som www.scor.dk. For at kunne deltage i dette skal man lære nye redskaber for samliv, sex og kærlighed.

Hvis man er single og gerne vil ind i et traditionelt forhold kan man også vælge at gå på matchmaking sites som www.matchaffinity.dk for at finde netop den partner, der passer til en, som de lover.

Med partner(e)

Og så er der dem, der afprøver nye måder at leve sammen på, og det er dem, der er i fokus her. Der er en række måder at have relationer på, som overordnet adskiller sig ved at man gør det i hemmelighed eller åbent:

Hemmelig swinger: Man er i parforhold og går i swingerklub langt væk fra der hvor man bor for at peppe samlivet med sin elskede op.

Ikke Hemmelig swinger: Man går i swingerklub og er åben omkring det og de erfaringer man gør sig med at peppe samlivet med sin elskede op.

Hemmelig elsker: Man har en affære, som man måske har fundet på www.victoriamilan.dk , der er et nyt datingsite for folk, der er i fast forhold og gerne vil have en affære.

Ikke hemmelig elsker: Man har en elsker og det ved ens partner. Partneren kan være involveret i det mere eller mindre.

Flere partnere, hemmeligt: I hemmelighed har man flere partnere af det andet køn og/eller samme køn. Det er ofte flydende, hvem man dyrker sex med og hvorvidt de kender til hinandens eksistens

Flere partnere, ikke hemmeligt: Man er åben omkring, at man har flere partnere af det andet køn som fx www.enkvindetremaend.dk Den er baseret på at man søger forskellige partnere til tre områder i sit liv, et af områderne vil oftest være sex.

Flere sexpartnere, hemmeligt: Man er polyamorøs, hvilket vil sige, at man elsker flere og elsker med dem. www.polyamoriforeningen.dk

Flere sexpartnere, ikke hemmeligt: Man er polyamorøs, hvilket vil sige, at man elsker flere og elsker med dem og man er åben omkring de erfaringer man gør sig.

Man kan kalde det modeller, når der ikke blot er tale om en privat løsning, men en løsning som en del mennesker benytter sig af. Når man kalder det modeller er det nemmere at udveksle erfaringer og man kan bedre tale om det med blufærdigheden i behold.

Nye modeller for kærlighed og samliv?

Jeg er gået offentligt med min model om tre mænd, fordi jeg synes vi mangler ord og redskaber til at beskrive det, der foregår, og de roller vi har overfor og med hinanden. Modellen med tre mænd er bare et bud på en anden måde at leve på. Jeg har selv praktiseret den i perioder, og fået meget ud af det. Jeg er også kommet i kontakt med en del mennesker, der har fortalt om deres måde at leve kærlighed, sex og samliv på, og det viser mig, at vi i disse år udfordrer idealet fra mange sider.

Ser man på nogle af de undersøgelser, der er lavet om parforhold, vil man også konstatere, at der er plads til forbedring: Ca. 40% af alle mænd og kvinder er hinanden utro, og en ikke nærmere defineret %-del af mænd og kvinder brokker sig hver eller hver anden dag over deres partner. I runde tal tror jeg, det betyder, at ca. 25% af alle parforhold er velfungerende.

Hvis det var ethvert andet område af livet, hvor noget fungerede så dårligt, ville man nok ændre det hurtigst muligt. Det er en noget vanskeligere manøvre, når det drejer sig om parforholdet, da disse idealer ligger dybt i vores kultur. I Danmark tilhører vi den kristne kulturkreds, hvor den monogame tosomhed er et ideal, og i 1950’erne blev det en dominerende livsstil i vores samfund. Og ja, der var bølgeskvulp også på dette område i tiden omkring ungdomsoprøret, men de fleste lever stadig med den kristne monogame tosomhed som idealet.

Idealet ligger dog længere og længere væk fra vores handlinger. Så snart man får et fortroligt forhold med mænd og kvinder pibler der mange forskellige måder at leve på frem. Det kan være den klassiske utroskab, eller kærligheden til eget køn, der leves i det skjulte. Det kan også være særlige seksuelle præferencer som hang til at gå klædt og opføre sig som det modsatte køn, der driver en; eller længslen efter at underkaste sig; eller nysgerrigheden efter at udforske swingerklubbens mange tilbud.

Når man ser på et helt langt liv, er det også underligt, at der kun skulle være én rigtig model for kærligheden fra man er 15 til man er 100 år gammel. Alle andre ting i livet ændrer sig i takt med, man gennemlever forskellige livsfaser, så hvorfor skulle kærligheden være det eneste stabile?

Kender du til andre måder at samleve på end dem, der står på siden samlivsformer, må du gerne skrive til mig. Jeg vil bruge det til at synliggøre forskellige modeller, så vi kan få udvidet definitionen af det normale, så den i højere grad svarer til det, vi rent faktisk går og gør. Jeg vil også gerne bruge det til at finde frem til mere præcise ord og begreber, så vi kan blive bedre til at tale om vores drømme og forventninger og skabe et sjovt og tilfredsstillende kærlighedsliv livet igennem.

Drømmer du om at blive forfatter?

Har du en forfatter i maven?

Har du et manuskript, du vil have udgivet?

Vil du tjene flere penge på dit talent, end du kan ved at gå den traditionelle vej?

Så klik ind på Fiction Works og læs hvad vi kan tilbyde dig.

Vi bruger vores succesfulde erfaringer på tværs af blogroman, trykt roman, spillefilm og tv til at inspirere og hjælpe dig med at pakke en historie eller en håndbog ud på tværs af forskellige platforme. Transmedia Storytelling kalder de det i udlandet.